Zakaz handlu w niedzielę i święta – które placówki handlowe są wyłączone z przepisów

Które placówki handlowe nie obowiązuje zakaz handlu w niedzielę i święta? Tegoroczne święta wielkanocne, a w późniejszym czasie weekend majowy, były okazją do wypoczynku. Czy dla każdego?

 Wg przepisów dotyczących ograniczeń handlu w niedzielę, w 2019 do dyspozycji konsumentów jest tylko 15 niedziel handlowych. Są to ostatnie niedziele miesiąca za wyjątkiem trzech: jednej przed Świętami Wielkanocnymi oraz dwóch przed Świętami Bożego Narodzenia. Przepisy precyzują również, że placówki handlowe nie powinny być czynne w 13 dni świątecznych.

Niedziele handlowe w 2019r.:

– 27 stycznia
-24 lutego
– 31 marca
– 14 kwietnia, 28 kwietnia
– 26 maja
– 30 czerwca
– 28 lipca
– 25 sierpnia
– 29 września
– 27 października
– 24 listopada
– 15 grudnia
– 22 grudnia
– 29 grudnia

Lista świąt z zakazem handlu w 2019 roku:

 • 1 stycznia, 6 stycznia (niedziela)
 • 21 kwietnia (niedziela), 22 kwietnia
 • 1 maja, 3 maja
 • 9 czerwca (niedziela), 20 czerwca
 • 15 sierpnia
 • 1 listopada, 11 listopada
 • 25 grudnia, 26 grudnia

Które placówki handlowe nie obowiązuje zakaz handlu w niedzielę i święta?

Z przepisów zakazu handlu w niedziele niehandlowe oraz święta wyłączone są niektóre placówki. Zakaz ten nie obowiązuje m.in.:

 • stacji paliw płynnych,
 • placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami,
 • aptek i punktów aptecznych,
 • zakładów leczniczych dla zwierząt,
 • placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami,
 • placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych,
 • placówek pocztowych,
 • placówek handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku,
 • placówek handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych,
 • placówek handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
 • placówek handlowych na dworcach, w portach i przystaniach morskich oraz w portach i przystaniach – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych,
 • centrów pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi produktami,
 • placówek handlowych w portach lotniczych,
 • stref wolnocłowych,
 • środków transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych,
 • sklepów internetowych i platform internetowych,
 • handlu towarami z automatów,
 • od 1 czerwca do 30 września każdego roku kalendarzowego – placówek handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn,
 • handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach,
 • zakładów pogrzebowych,
 • placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście we własnym imieniu i na własny rachunek,
 • piekarni, cukierni i lodziarni, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi,
 • placówek handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna.
Posted in Blog and tagged , , , .