Ile trwa zwrot podatku w 2019?

Ile trwa zwrot podatku w 2019? 30 kwietnia minął termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego. Złożona w urzędzie skarbowym deklaracja PIT to dokument, w którym powinny znajdować się wszystkie informacje dotyczące zdarzeń w trakcie ostatniego roku, które pozwoliły wygenerować przychód. Z PIT-u można wywnioskować czy opłacane przez cały rok zaliczki na podatek były wyższe niż roczna kwota podatku, czy też nie. Jeśli były wyższe – podatnik ma prawo do zwrotu nadpłaty.

W 2019r. około 23 mln podatników mogło zalogować się do usługi “Twój e-PIT” i do ostatniego momentu, tj. do 30 kwietnia sprawdzić i poprawić swoje rozliczenie. W przypadku PIT-37  oraz PIT-38 nie trzeba było robić nic – zeznanie było automatycznie akceptowane pod koniec kwietnia.

Ile trwa zwrot podatku w 2019? W tym roku pojawiły się inne zasady dotyczące terminu zwrotu podatku aniżeli w poprzednich latach. Szybsze złożenie deklaracji PIT (w tym również e-deklaracji) nie w każdym przypadku równoznaczne jest z szybszym zwrotem nadpłaconego podatku. Po skorzystaniu z usługi “Twój PIT” można się spodziewać zwrotu po około 45 dniach. Jeśli natomiast złożona została deklaracja w formie papierowej, fiskus ma na przelew nadpłaconego podatku 90 dni.

Okazuje się również, że termin zwrotu VAT jest często opóźniany. Decydując o przedłużeniu terminu zwrotu VAT, organ podatkowy ma obowiązek wskazać nie tylko, jakie okoliczności za tym stoją, ale również dlaczego uważa, że te okoliczności uzasadniają przedłużenie terminu zwrotu. Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 20 marca 2019 r., sygn. akt I FSK 97/19.

Należy pamiętać, że poza opcją zwrotu podatku, fikus może po zapoznaniu się z dokumentem, żądać dopłaty podatku.

Posted in Blog and tagged , , , , , , .