Kontrole RODO

Kontrole RODO

Wprowadzenie RODO stało się dużym utrudnieniem dla wielu osób, przedsiębiorców i wszystkich, którzy nie bardzo potrafili zrozumieć jego istotę.

Co to jest RODO? Otóż jest to rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które znacznie zmieniło przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz wprowadziło nowe rozwiązania, które mają na celu zwiększyć ochronę naszych danych osobowych. Jak każde zmiany przepisów mają swoich zwolenników oraz przeciwników. Czas na wprowadzenie nowych przepisów do wewnętrznych regulacji w zakładach pracy czy firmach już minął i rozpoczęto kontrole mające na celu sprawdzenie jak funkcjonują nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz jak praktycy stosują przepisy w codziennych czynnościach. Kontrole RODO są tematem newralgicznym, bowiem większość przedsiębiorców nie czuje się zbyt pewnie w regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych. To co ich blokuje to restrykcyjne podejście do ochrony danych osobowych klientów, kontrahentów, pacjentów itp. Dlatego, też rozpoczęto działania kontrolne mające na celu nie tylko sprawdzenie jak funkcjonuje ustawa w codzienności, ale również po to, aby wspomóc przedsiębiorców do prawidłowego stosowania tej ustawy zgodnie z przepisami.

Na początek kontrolą zostały objęte dziedziny z zakresu rejestrów publicznych, branża medyczna, oświata oraz monitoring wizyjny. Nie bez powodu kontrola rozpoczyna się od sprawdzenia rejestrów publicznych, ponieważ to one takiej ePuap są codziennie „wzbogacane” w dane osobowe, które zdecydowanie powinny być chronione w jak najlepszy sposób. Administratorzy odpowiedzialni za dane osobowe powinni dokonywać wszelkich starań, aby wszystkie dane były odpowiednio zabezpieczone najwyższej klasy zabezpieczeniami, które będą chronić przed niepowołanymi rękoma.

Pobieranie danych osobowych na potrzeby działalności musi być zdecydowanie zgodne z zapisami RODO, dlatego też codzienne i kilkukrotne pobieranie danych osobowych musi być pod odpowiednią kontrolą. Pobieranie zbyt dużej ilości danych osobowych jest czynnością zdecydowanie podlegającą kontroli. Jednostka powołana do zweryfikowania zastosowania ustawy w życiu codziennym przedsiębiorców skontroluje sektor medyczny, oświatowy, ale nie tylko. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych, dlatego też musi się liczyć z tym, że jego działania mogą zostać skontrolowane w każdej chwili.

Kontrola zastosowania RODO jest kolejną czynnością, która zdecydowanie pomoże przedsiębiorcom wprowadzić ewentualne poprawki w zastosowaniu ustawy w regulacjach wewnętrznych firmy. Zdecydowanie w dobie dzisiejszych czasów dane osobowe powinny być poddane jak najwyższej ochronie. Nieuzasadnione pobieranie danych osobowych oraz ich wykorzystanie bez wyrażonej zgody właściciela danych osobowych do ich wykorzystania, może zostać poddane karze. Kontrole w początkowej fazie zdecydowanie pouczają przedsiębiorców i wyznaczają oraz określają termin do wprowadzenia poprawek. Po tym czasie jeśli regulacje nie uległy zmianie, wówczas mogą zostać nałożone wysokie kary.

Posted in Blog and tagged , , , .