kary za unikanie opodatkowania

Kary za unikanie opodatkowania w 2019 roku

 Dodatkowe kary za unikanie opodatkowania przy uzyskiwaniu przychodów?  Od stycznia 2019 roku organy podatkowe będą nakładać kary finansowe za unikanie zobowiązań podatkowych.

Jeśli podatnicy będą osiągali jakiekolwiek korzyści finansowe wykonując pracę i nie będą odprowadzać podatku, wówczas organ podatkowy nałoży na niego dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Warto prześledzić wszystkie uzyskiwane przychody i sprawdzić czy każdy jest opodatkowany i należny podatek jest odprowadzony do organu podatkowego. Będzie to istotne, ponieważ od stycznia 2019 roku zmienią się zasady związane z nałożeniem kar na podatników unikających opodatkowania uzyskiwanych przez nich przychodów finansowych.

W obecnym stanie prawnym podatnik, który uzyskuje przychody i nie odprowadza odpowiedniego podatku, jest zobowiązany jedynie do zapłaty należnego podatku z ewentualnymi odsetkami za zwłokę. Od stycznia 2019 roku organ podatkowy zdecydowanie zwiększy swoje kontrole i będzie nakładać na podatników sankcje w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. Jeśli podatnik będzie zwlekał z zapłatą należnego podatku, organ będzie mógł nałożyć na niego dodatkowy podatek, który będzie mógł wynosić nawet 40% kwoty jaką uzyskał podatnik z przychodów.

Ustawodawca również przewidział podwojenie, a nawet potrojenie kar za unikanie płacenia podatku dochodowego. Takie wysokie sankcje będą obowiązywać w określonych przypadkach:

  1. Kiedy podstawa do ustalenia zobowiązania podatkowego przewyższy 15 000 000,00 zł;
  2. Jeśli nie upłynęło 10 lat licząc od końca roku, w którym podatnik otrzymał ostateczną decyzję dotyczącą stwierdzenia unikania opodatkowania;
  3. Strona nie dostarczyła organowi podatkowemu żadnych dokumentów w zakresie cen transferowych

Określone w ustawie potrójne sankcje, będą mogły być nałożone przez organ podatkowy w sytuacjach kiedy zajdą przynajmniej dwie z powyższych przesłanek. Zatem wszyscy podatnicy oraz przedsiębiorcy zdecydowanie powinny uważać i pilnować wszelki dokumenty potwierdzające odprowadzanie podatku od uzyskiwanych przychodów. To bardzo ważne, ponieważ w sytuacji kiedy nastąpi błąd i organ podatkowy poprosi nas o wyjaśnienie. Wówczas będziemy mogli przedłożyć dokumenty potwierdzające odprowadzanie podatku.

Każdy przedsiębiorca, ale również osoba fizyczna powinien znać zasady odprowadzania podatku za uzyskany dochód. W przeciwnym razie nieznajomość prawa może zakończyć się wysokimi sankcjami nałożonymi przez organ podatkowy. Od 1 stycznia 2019 roku organ podatkowy będzie znacznie kontrolował i analizował przychody podatników. Warto zwrócić uwagę na uzyskiwane przychody tak, aby każdy przychód był opodatkowany.

Z reguły od uzyskiwanego wynagrodzenia jest odprowadzany podatek. Czasem zdarza się tak, że uzyskujemy dodatkowy przychód, który nie jest wliczony w standardowe wynagrodzenie. Musimy wtedy pamiętać o opodatkowaniu go, w przeciwnym razie od stycznia 2019 roku organ podatkowy będzie mógł nałożyć na nas dodatkowe opodatkowanie w postaci sankcji za unikanie opodatkowania otrzymywanego wynagrodzenia.

Posted in Bez kategorii and tagged , , .