Oświadczenia od zatrudnionych, którzy ewidencjonują obrót na kasie

Oświadczenia od zatrudnionych, którzy ewidencjonują obrót na kasie  powinny być złożone najpóźniej do 31 maja br. O czym warto wiedzieć jeśli zatrudniasz takiego pracownika?

Od pierwszego dnia 2019 r. każdy przedsiębiorca powinien zapoznać swoich pracowników, zanim rozpoczną u niego ewidencję na kasie, o zasadach jej prowadzenia. Następnie zatrudniony winien złożyć oświadczenie, że zapoznał się z tymi regułami.

W przypadku osób, które prowadziły taką ewidencję przed 1 maja br., Oświadczenia od zatrudnionych trzeba pobrać do 31 maja 2019 r., wcześniej informując ich o zasadach prowadzenia ewidencji. Wzór takiej informacji oraz oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas. Oznacza to, że forma zapisu tego oświadczenia nie może mieć dobrowolnej formuły. Dokument ten musi być odzwierciedleniem wymaganego wzoru, powinien zostać  sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla tej osoby.

Każdy właściciel firmy, który ewidencjonuje sprzedaż na kasie przy pomocy pracowników, musi przed rozpoczęciem ewidencjonowania poinformować ich o podstawowych zasadach tej ewidencji i pobrać od nich stosowne oświadczenie. Notyfikacja powinna zawierać niezbędne zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania (§ 6 ust. 3-6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

Powyższa powinność dotyczy podatników bez względu na sposób i formę powierzenia zatrudnionej osobie prowadzenia ewidencji, a podpisane przez pracownika oświadczenie powinno być przechowywane w dokumen tacji księgowej podatnika. Warto dodać, że obowiązek informowania i pobierania oświadczeń dotyczy każdej osoby (bez względu na formę zatrudnienia), która będzie ewidencjonowała obrót na kasie.

Wprowadzenie Oświadczenia od zatrudnionych, którzy ewidencjonują obrót na kasie wg Ministerstwa Finansów ma za cel uszczelnienie systemu VAT. Jego głównym zadaniem jest funkcja prewencyjna w walce z szarą strefą i ma ono przeciwdziałać sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej lub wydawaniem np. paragonów kelnerskich w branży gastronomicznej.

Posted in Blog and tagged , , , .